Mẹ Và Bé - Hồng Minh

Máy hút sữa bằng tay Ameda (Thụy Sĩ) có maxa silicone

560.000₫

Máy hút sữa điện tử hai bên không BPA Lactaline Ameda (Thụy Sĩ)

5.275.000₫

Máy hút sữa điện đơn AMEDA - Una (Thụy Sĩ)

3.775.000₫